Flow är allt du behöver

Lyss­na på vad jag brin­ner för. Jag har syss­lat med flow under hal­va mitt liv. Det störs­ta utma­ning­en var mig själv. Jag var fram­gångs­rik på det ytt­re pla­net men inom­bords kän­de jag myc­ket stress och pre­sta­tion. Det hade ett pris för krop­pen och...