Vad jag brin­ner för!

Jag har haft myc­ket ytt­re fram­gång­ar men ändå inte känt den där käns­lan av flow. Livet är ju en resa och inte mål. Det blir ju ett fat­tigt liv om vi bara mår bra när vi nått våra mål. Dess­utom ska­par mål för­vänt­ning­ar på oss. För 30 år sedan bör­ja­de jag...
Trä­na och mät ditt flow

Trä­na och mät ditt flow

Nu är det möjligt! Kun­skap om flow är grun­den men om du vill ha effek­ten mås­te du trä­na för att upp­nå resul­tat. Flow är sedan över 20år en av de mest forsk­nings­re­la­te­ra­de områ­den. Det har vi byggt vårt verk­tyg kring och det fun­ge­rar. Om du vill...