Vad jag brin­ner för!

Jag har haft myc­ket ytt­re fram­gång­ar men ändå inte känt den där käns­lan av flow. Livet är ju en resa och inte mål. Det blir ju ett fat­tigt liv om vi bara mår bra när vi nått våra mål. Dess­utom ska­par mål för­vänt­ning­ar på oss. För 30 år sedan bör­ja­de jag...