Om Up2u

När du själv är produkten du skall leverera!

Idag består Up2u av 9 medarbetare. 4st har tillkommit det senaste året för att växa med våra kunduppdrag och garantera leveranskvalitet. Vi har nyligen flyttat in nya lokaler i Malmö och har medarbetare i Stockholm. Vi har kunder över hela Sverige och internationellt.

Up2u är ett kombinerat management-konsultbolag och utbildningsföretag som utmärker sig med en helt unik pedagogik för näringslivet. Vi vänder upp och ner på mycket av det som tidigare genomsyrat lärandet, samtidigt som vi tar stöd i den senaste forskningen. Framförallt visar sig effekterna genom att vi får förnyat förtroende med våra kunder.

Vi har ett team som enbart jobbar med teknologiskt stöd för underlätta människors utveckling i vardagen. Vi erbjuder en unik kombination av innehåll och teknologi för utveckla kund-anpassade lösningar. Bakom vårt verktyg FlowKeeper™️ som mäter och tränar den personliga produktiviteten för både i grupp och för individ ligger över 25 år´s utveckling.

Up2u är en filosofi om det personliga ansvaret som genomsyrar allt vi gör. Det är en väl utvecklad pedagogik sedan 25år med 1 000 tals deltagare. Den möter en ny tid där kunskapen är digitaliserad. Det finns inga begränsningar vad du och ditt företag kan skapa. Det sitter bara i dig själv. Det är ditt intresse som styr. Har du inte engagemanget kommer du snabbt efter. Det är Up2u!

För vem är Up2u

Vi hjälper dig att göra kunskap tillgänglig idag för lösa affärsekonomiska problem i morgon. Vi ser inte kunskap som ett mål utan som ett medel för att nå resultat i verksamheten i realtid. För det har vi utvecklat unika pedagogiska verktyg och system som mäter effekterna till både individ och uppdragsgivare. Vårt mål att göra utveckling lustfylld och inspirerande.

Vår pedagogik är utformad för näringslivet och utgår från individen. Vi är till för de som strävar mot att leda sin marknad, göra reella förändringar istället för att bara överleva och släcka bränder. Vi hjälper dig att skapa de nya strukturer du behöver för möta din omvärld. Vi vill jobba med ledare som förstår vikten att släppa kontrollen och låta individen ta ett större ansvar. Det är up2u!

Upplever du att produktiviteteten går från klocktid till rumstid. Dvs från jag måste vara på jobbet mellan kl 8-16 till att jobba lösnings-orienterat, kreativt, fritt och tillgängligt. Är du överens med oss att en person som jobbar i lust, orkar 10ggr mer än den som gör samma sak i ett måste? Då är vi din leverantör! Det är Up2u!

Expertområden

Nedan finner du några olika exempel av uppdrag vi genomför. Vi utmärker oss genom att vi är duktiga på att skapa lösningar på komplexa behov som ibland kan vara svårt att sätta fingret på.  Exempelvis att engagemanget generellt är för lågt eller att en grupp/organisation har svårt att sträva åt samma håll och behöver bli mer effektiv. Våra behovs och problemanalyser (BPA) och hur vi jobbar med dom är speciellt uppskattade av våra kunder. Dessa brukar hjälpa kund och individ att sätta fingret på behovet.

  • Ledarskap och säljstrategier för VD och ledningsgrupper
  • KeyAccount Management och leveransprocesser
  • Personlig produktivitet med fokus på energi och engagemang
  • Internutbildningar för att utveckla kritiska roller i verksamheter

Referenser:

Vi har referenser inom samtliga våra expertområden. Våra uppdrag präglas av långsiktiga relationer, kvalitetssäkring och noggrann uppföljning av uppdragens resultat och effekt. Med Arbetsförmedlingen har vi jobbat sedan 2014 och med Suez Invironment (fd Sita) sedan 2015. Up2u har dessutom referenser på många små och medelstora företag i Sverige.

Karl-Johan Almegård har erfarenhet av 10 år som lärare och kursutvecklare på IHM Business Schooll och Sälj & Marknadshögskolan. Andra meriterande uppdrag är Trelleborg, Ikea, Cap Gemini, Tieto, EON, TryggHansa, Volvo Car Business School, VikingLine m fl. Dessutom ett antal internationella uppdrag som Hersey (USA) Ferrero (Italien).