Grattis Arbetsförmedlingen!

Företagsrådgivaren – en eftertraktad affärsutvecklare

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är deras viktigaste uppgift. Företagsrådgivaren är den person som skall stärka Arbetsförmedlingens arbete mot arbetsgivarna med helt ny kunskap och ett nytt bemötande. Redan under den första certifierings-omgången har dessa nyckelpersoner blivit hett eftertraktade och ytterst kompetenta i att hjälpa arbetsgivaren i deras sökande efter nya medarbetare. De har fått helt nya verktyg och arbetar strategiskt i perspektivet ”kundens kund”.

Genom Up2u´s unika pedagogik och digitala redskap skapas resultat från dag 1 då behovsanalyser och relationsutveckling med arbetsgivarna är en integrerad del i arbetet. Varje dag ges ett situationsanpassat stöd rollen som Företagsrådgivare i en unikt utvecklad portal. 

En omvänd värdekedja för arbetsgivarna.

Vårt arbete är en kritisk del i Arbetsförmedlingens omtalade förnyelseresa. Arbetsförmedlingen har unika resurser som statlig myndighet och ett speciellt samhällsansvar. För att förmedla jobben krävs stor kunskap om marknaden och identifiera behoven hos arbetsgivaren. Arbetsförmedlingen vänder perspektivet från att se till arbetsgivaren behov till att matcha med rätt arbetssökande. Arbetsförmedlingen resurser är unika och viktiga för många människor i Sverige genom rekryteringsutbildningar som kan skräddarsys mot arbetsgivarens behov. Företagsrådgivaren är rustad att samordna dessa resurser internt för nå effekter externt.

Många av de jobb som idag finns kommer vara borta redan inom 20 år pga av den tekniska utvecklingen. Up2u´s syn på kompetens och näringslivspedagogik är ett speciellt behov hos Arbetsförmedlingen för att lyckas i detta arbete. Att alla förstår hur Arbetsförmedlings värdekedja fungerar är en central del för att få organisationen att sträva mot samma mål. Reaktionsförmåga, lösningsorientering och flexibilitet är viktiga värdeord för deltagarna genom utbildningen.

Denna strategi ger Arbetsförmedlingen förutsättningen att åter bli motorn på Sveriges arbetsmarknad. Vi anser att det är viktigt för Sverige att Arbetsförmedlingen lyckas. Varje moment och varje modul i utbildningen genomsyrar detta nya perspektiv. Det är där företagsrådgivaren har sin kärna och det är där Arbetsförmedlingens organisation skall leverera.

Up2u har arbetat med Arbetsförmedlingen sedan 2014. Vi samarbetar i dessa uppdrag med olika universitet och högskolor. Vårt uppdrag har löpande utvecklats och är idag en helt unik kompetenslösning på marknaden. . Det är nytt sätt att tänka. Vi ser inte kunskap som ett mål, utan som ett medel för att nå de resultat som vår uppdragsgivare ställer. Vårt perspektiv är framgångsrik kompetensutveckling för näringslivet. Vi är mycket stolta över att få ständigt förnyat förtroende med Arbetsförmedlingen. 

 

(Nästa artikel) »